Proffs inom elbilsladdning – till havs

Marine Charging Point levererar moderna laddningssystem för elbilar av toppkvalitet till bildäcken på passagerarfartyg. Vi är pionjärer inom vår bransch och produktutvecklingen både inom laddnings- och säkerhetssidan är en av grundpelarna i vår verksamhet. Bekanta er med oss och våra lösningar!

Bilar åker ombord fartyget

Laddningssystem för elbilar

Marine Charging Point levererar laddningssystem för laddning av elbilar ombord på passagerarfartyg.

Tilläggsinformation
En vit kryssningsbåt seglar på havet

Laddnings- och brandsäkerhet för elbilar

Vi ämnar utveckla ett säkerhetssystem med hjälp av vilket vi kan övervaka laddningspunkterna som installerats på bildäck. Säkerhetssystemet ökar brandsäkerheten och förebygger elbrand i batteriet.

Tilläggsinformation
En vit kryssningsbåt

Galleri

Genom bilderna i galleriet kan du bekanta dig med Marine Charging Points arbete och tidigare genomförda projekt.

Till galleriet

Laddnings- och säkerhetssystem till havs

Marine Charging Points affärsverksamhet fick sin början år 2017. Sedan dess har vår personal utfört mycket fältarbete och fört dialog med olika aktörer inom branschen. Vi är stolta över vår expertis och sakkunnighet inom marknaden för laddningssystem. Vår kundmålgrupp består av rederier med RoPax-färjor - det vill säga passagerarfartyg med bildäck - företagen som designar dem samt fartygsvarv. Marine Charging Points mål är att främja praxisen och säkerhetssystemen av elfordon samt att bli marknadsledare inom industrin och globalt leverera smarta laddningssystem ombord på RoPax-fartyg.

Ta kontakt för mera information

Modernisera bildäcken på era passagerarfartyg

Då förfrågan för elbilar stiger konstant, har även behovet och förfrågan för laddningspunkter stigit drastiskt. Laddning av elbilar borde vara möjligt även under sjöresor, ombord på fartyget. Marine Charging Point har specialiserat sig på att leverera smarta, integrerade laddningssystem ombord på bildäcken till passagerarskepp.


Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning: laddningsdon (samt möjliga kablar och adapters av de bästa kvalitet, inklusive inspektion för ibruktagande och underhållsavtal), utbildning för hela personalen om hur laddningssystemet fungerar samt alla skyltar och visuella instruktioner för en trygg och säker användning av våra produkter. Det går även att integrera betalnings- och identifieringssystem i laddningssystemen, som i sin tur kan integreras med rederiets egna bokningssystem.

Tilläggsinformation

Säkra laddningssystem av toppkvalitet från Marine Charging Point

Företagets spetskompetens kan sammanfattas på följande sätt:

Pionjär inom branschen

1. Pionjär inom branschen

Marine Charging Point har (till vår kännedom) levererat världens första smarta, integrerbara laddningssystem till en passagerarfärja.

extensivt toppkunnande

2. Omfattande expertis

Vi samarbetar med etablerade och välrenommerade aktörer inom sjöfartsbranschen. Under sina verksamhetsår har Marine Charging Point främjat diskussioner för säkerheten ombord samt en sund och lönsam affärsmodell för att kunna erbjuda elbilsladdning till bilpassagerarna.

kvalitetsgaranti

3. Kvalitetsgaranti

Marine Charging Point använder sig endastav branschens ledande varumärken, produkter och leverantörer, som möter de rekommendationer som finns i dagsläget. Vi för kontinuerligt en dialog för framtagandet av officiell klassificering och av regelverk för laddningssystem ombord.

Utan att glömma säkerheten

Ombord på passagerarfartyg är säkerheten viktigast. Marine Charging Point utvecklar också ett integrerat säkerhetssystem som kan informera besättningen ifall man märker att det försiggår något som avviker sig från det normala bland elfordonen på bildäcket som är inkopplade och laddar, som potentiellt farlig värmeutveckling i batterierna. Säkerhetssystemets funktion är att förbättra brandsäkerheten ombord på hela fartyget och förhindra elbränder från att uppstå, eftersom elfordonen ombord passagerarskepp utgör en potentiell risk som bör kunna kontrolleras.

Tilläggsinformation

Att ta kontakt och lämna offertförfrågan

Eftersom elfordon blivit allt vanligare de närmaste åren, har även behovet för laddningsinfrastrukturen vuxit enormt. Vår målsättning är att erbjuda rederiernas bilpassagerare med laddningsmöjligheter ombord – och samtidigt öka säkerheten ombord. 


Vi erbjuder en helhetslösning: ett skräddarsytt laddningssystem inklusive inspektion för ibruktagande samt underhålls- och serviceavtal, utbildning för hela personalen om hur laddningssystemet fungerar samt all nödvändig skyltning och visuella instruktioner för en trygg och smidig användning av laddningssystemet. Även betalnings- och identifieringsfunktioner för laddningssystemet går att integrera med rederiets eget bokningssystem.

Kontaktuppgifter