Finländska laddningssystem till elbilar ombord på passagerarfartyg

Marine Charging Point är baserat i Mariehamn, på Åland och designar och levererar laddningssystem för elbilar till passagerarfartyg – vi levererar till ert fartyg oberoende av var det befinner sig.

Pionjär inom laddningssystem för elfordon

Marine Charging Point svarar på den konstant växande efterfrågan på laddningsmöjligheter för elbilar, genom att möjliggöra laddning ombord på passagerarfartyg. Vi designar, levererar och installerar laddningssystem antingen själva eller tillsammans med våra samarbetspartners.


Vi skräddarsyr alltid systemet i enlighet med storleken och förutsättningarna på fartyget samt kraven och användningen ombord. Vår kundbas består av RoPax-rederier samt fartygsvarv.

Vi är pionjärer inom vår bransch, och har precis försett M/S Viborg, ett nybyggt svenskt passagerarfartyg, med 10 laddningspunkter för elbilar ombord. I systemet ingick även laddningskablar och transformatorstationer skräddarsydda och specialbyggda för just detta fartyg.

Investera i ett laddningssystem

Marine Charging Points laddningssystem kan användas för att ladda både laddhybdridbilar så väl som helelbilar. Som bäst fokuserar vi på laddning med semisnabb växelström (AC). Våra laddstationer har garanterat hög kvalitet och de har också offline funktioner, som DLM (dynamic load management) som används för att säkerställa en jämn fördelning av laddningskraft och el. Signalen kan vara dålig på öppet hav, men all information gällande laddningen kommer att vara uppdaterad då skeppet anlöper hamnen och internetkopplingen återupptas. Systemet använder hårdvara som möter minimikrav på IP-klassificering och slagtålighet. Marine Charging Point samarbetar endast med de bästa samarbetspartners inom branschen, och de högkvalitativa transformatorerna som biland behövs i laddningssystemen kommer också från en ledande global leverantör.


Vid behov kan systemet designas som egna individuella TN-nätverk, där en separat transformator används för varje enskild laddningsstation. Vi förser dig med ett komplett laddningssystem för elbilar med möjlighet att integrera betalnings- och identifieringsfunktioner till ditt företags eget bokningssystem.


Marine Charging Point erbjuder sina kunder även ett service- och underhållsavtal som vid separat avtal kan förlänga systemgarantin utöver utrustningstillverkarens fabriksgaranti och säkerställer systemets funktionsduglighet och säkerhet genom en årlig inspektion.

Säkerhet är en prioritet

Korrekt användning av laddningssystem för elfordon är inte enbart viktigt med tanke på systemets livslängd men i första hand med tanke på säkerhet. Då du beställer laddningssystem för elfordon från oss, utför vi en inspektion av systemet samt erbjuder vägledning för ditt företags personal så väl som besättningen ombord, gällande användningen av systemet. 


För att säkerställa att laddningsstationerna används korrekt och säkert är de fullt försedda med nödvändig skyltning och instruktioner. Marine Charging Point arbetar också med att utveckla ett säkerhetssystem som en del av laddningssystemet som kunde varna fartygets personal när problem upptäcks i elektriska eller batteridrivna bilar parkerade på bildäcket, vilket kan bidra till ökad brandsäkerhet och därmed förhindra farliga brandolyckor från att uppstå.