Marine Charging Point främjer laddningssäkerhet för elbilar ombord

Marine Charging Point levererar laddningssystem för elbilar ombord på passagerarfartyg och arbetar på att utveckla deras säkerhetssystem. Servicen skräddarsys alltid i enlighet med kundens behov och i enlighet med en mycket hög branschstandard.

Expert på laddningsteknik

Säkerheten gällande laddningspunkter för elbilar är viktig och betonas även mera ombord på passagerarfartyg. Marine Charging Point, som levererar laddstolpar till RoPax-fartyg och fartygsvarv, har mångårig erfarenhet av säkerhet inom laddningsteknik och strävar till att utvecklaett säkerhetssystem som övervakar laddningspunkterna.

Säkerthetssystemet ökar brandsäkerheten

Marine Charging Points säkerhetssystem som är i utvecklingsskedet strävar till att använda sensorteknologi, alternativt befintlig hård- och mjukvara, vilket hjälper t.ex med att reagera på farlig värmeutväxling av batterier i ett så tidigt skede som möjligt. Därmed strävar vi till att minska risken för elbränder.


Säkerhetssystemet ska följa med vad som händer på bildäcket. Systemet går att integrera så att det alarmerar besättningen via deras egna alarm- och kommunikationssystem. Säkerhetssystemet avger ett larm i fall det upptäcker något avvikande hända bland de el- eller batteridrivna fordonen på bildäcket och ökar därmed t.ex. brandsäkerheten på ombord fartyget.

Handledning för säker användning

Marine Charging Point använder sig enbart av de ledande produkterna, varumärkena och leverantörerna inom branschen som uppfyller alla nutida säkerhetskrav. Som vår kund får ni även handledning för säker och rätt användning av laddningssystemet.


Vår personal kommer att gå igenom nödvändiga säkerhetsprocedurer med dig, vägleda din personal i användningen av systemet och vi erbjuder ett underhålls- och reparationsavtal för laddningssystemen med en årlig inspektion. Laddningspunkterna för elfordon är också utrustade med lämpliga skyltar för att mana till en säker användning.

Flexibel service

Marine Charging Point betjänar sina kunder flexibelt och med stark sakkunnighet. Vi designar gärna skräddarsydda laddningssystem för hela er fartygsflotta. Vi besvarar gärna dina frågor om laddnings- och säkerhetssystem och utvecklar lösningar som passar just dina behov. Marine Charging Point erbjuder varje kund individuellt skräddarsydda tjänster.


Du når Marine Charging Point bäst antingen per telefon eller e-post. Alternativt kan du lämna en kontaktförfrågan; då vi tar kontakt med dig snarast möjligt!